UAS Sport Danmark udgiver forklaring på BL9-4

UAS Sport Danmark har i den seneste tid arbejdet på en simpel og let forståelig udgave af BL9-4. Det er vigtigt at understrege at denne version hverken er nogen garanti eller juridisk gældende, men blot en vejledning til forståelsen af denne. UAS Sport Danmarks flyer omkring BL9-4 vil blive distribueret over det næste stykke tid[…]