UAS Sport Danmark udgiver forklaring på BL9-4

UAS Sport Danmark har i den seneste tid arbejdet på en simpel og let forståelig udgave af BL9-4. Det er vigtigt at understrege at denne version hverken er nogen garanti eller juridisk gældende, men blot en vejledning til forståelsen af denne. UAS Sport Danmarks flyer omkring BL9-4 vil blive distribueret over det næste stykke tid[…]

Kommercielle UAS vs Hobby UAS

Det er interessant at se hvor meget momentum den “personlige” UAS har fået og hvor godt den gør sig sammenlignet med super dyre professionelle/militære løsninger. I videoen bruges betegnelsen “Scout” (Spejder) flere gange om de Droner som kun har til formål at formidle information så som video eller billede. Den betegnelse bør vi også adaptere[…]