Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2019

Med baggrund i ønske om fornyet aktivitet i UAS sport DK, indkaldes der hermed til ekstraordinær general forsamling.

Til den ekstraordinære generalforsamling er det den nuværende bestyrelses ønske at træde tilbage, og derved give plads til at valg af ny formand og bestyrelse.

På generalforsamlingen opstiller følgende kandidater til valg: Jan Thorn, John Thorn, Ronni Jørgensen og Michael Ørting.
I dag tegner disse kandidater sig for Dronesport DK, og det er kandidaternes ønsker at forsætte Dronesport DKs aktiviteter i UAS sport DK’s interesseforening under MfDK.
Til orientering er vedlagt kandidaters motivation/beretning for Dronesport Danmarks aktiviteter i 2019/2020.

Andre kandidater til bestyrelsen skal meldeles skriftligt, inklusiv kort motivation, til Martin Bjørnskov senest 14 dage før afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.

Der vi ikke være andre emner på den ekstra ordinære generalforsamling.

Agenda:

  • Valg af mødeleder og mødesekretær
  • Valg af formand
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  • Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes den 9 december kl 19.00 på Discord. Du kan joine serveren ved hjælp af følgende link: https://discord.gg/ttCmpCm

Hvad er DroneSport DK?

DroneSport DK’s formål er at afholde officielle Drone løb i Danmark i regi af Modelflyning Danmark, og afholde nogle af disse løb som officielle FAI løb. Sekundært at fremme at klubber selv afholde mindre lokale løb.

Samlet vil Dronesport DK være en stærk kraft til at dyrke talenter til landsholdet, udbrede kendskab til sporten, inkludere nye deltagere og generelt fremme Dronesporten i Danmark

Dronesport DK i 2019

Dronesport DK blev offentliggjort i januar 2019 hvor Peter Kornum, Martin Bjørnskov og en række piloter sendte live og præsenterede ”Dronesport DK” og de overordnede rammer for officielle løb i 2019.

Hen over foråret blev yderligere 4 personer (Jan Thorn, John Thorn, Ronni Jørgensen og Michael Ørting) tilknyttet Dronesport DK, og de blev sidenhen omdrejningspunktet for planlægning og afholdelse af løbene.

Hen over året er hjemmeside blevet færdiggjort, regler præciseret og format for afholdelse optimeret, og kumulerede til afholdelse af DDN 2019.

I alt afholdte Dronesport DK 4 løb i 2019: Løb 1 i Aarhus modelflyve club, Løb 2 i Silkeborg El og svæv, Løb 3 i FPV North – Hillerød og sidst DDN i Aarhus modelflyve club.

2019 har i høj grad været et læringssår, hvor der er blevet gjort en masse erfaringer omkring afholdelse af disse løb. Både ifht. regler, processen op til løbet, processen under selve løbet, behov for medhjælpere, økonomi, fysisk banemateriale og ikke mindst teknikken.
Deltagere i løbene har give stor positiv feedback til afholdelse af løbene, og har kommet med masser af konstruktivt input til forbedring! – Det bekræfter at der er en stor tilslutning til Dronesport DK som en central interesseorganisation til afholdelse af løb i DK. Og ikke mindst er der opnået en stor læring omkring hvilke områder der skal forbedres til de kommende år – både processen omkring løbene og behov for materiale og teknik til at afholde løbene.

Dronesport DK i 2020

I 2020 vil Dronesport DK bygge videre på de erfaringer som der er opnået i 2019. Helt central skal processerne omkring planlægning og afholdelse af løbene optimeres, økonomien struktureres, og der skal indkøbes materiel og teknik således at Dronesport DK kan stå uafhængigt fra den i øjeblikke nødvendige brug af ”privat” materiel og teknik.

Hen over vinteren 19/20 skal ovenstående punkter udføres for at Dronesport DK er klar til en hel sæson i 2020, hvor det igen er planen at afholde 4-5 løb (inkl. DDN), men hvor 2020 bliver året hvor 2 af løbene vil være officielle FAI løb, og hvor der er mulighed for deltagelse af udenlandske piloter.
Ikke mindst er der i 2020 igen FAI verdensmesterskaber, og Dronesport DK skal sikre de bedste rammer for at udtage danske piloter til det, og give dem mulighed for at flyve lokalt i professionelt afholdte løb med både danske og udenlandske modstandere.

For at målet for 2020 kan opnås, er det central at Dronesport DK etableres som formel organisation og at sikres et økonomisk råderum til anskaffelse af det essentielle materiale og teknisk udstyr som er bydende nødvendig for afholdelse af løbene.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *