Indkaldelse til generalforsamling 2018

 

Medlemmer af UAS Sport Danmark indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 22. februar 2018 19.00 online. Den ordinære generalforsamling vil forløbe jævnfør UAS Sport Danmarks vedtægter §10.

Vedtægterne kan findes her.

Hvad er UAS Sport Danmark?

UAS Sport Danmark er interesseorganisationen under Modelflyvning Danmark, der proaktivt arbejder for FPV og dronepiloter i Danmark. I formålsparagraffen står følgende:

Det er UAS Danmarks formål at:

  • fremme et positivt kendskab til FPV og UAS flyvning på amatørbasis.
  • opnå indflydelse på lovgivning og vilkår for flyvning med FPV og UAS på amatørbasis.

Tilbage i 2013 så Modelflyvning Danmarks bestyrelse interessen for FPV og dronesport vokse eksplosivt. For at være proaktive og give disse nye tilkommere til modelflyvesporten de bedste vilkår, valgte bestyrelsen at indkalde til stiftende generalforsamling for foreningen der senere kom til at hedde UAS Sport Danmark. UAS Sport Danmark er i dag registreret som interesseorganisation under Modelflyvning Danmark og har således indflydelse på valg taget i Modelflyvning Danmark gennem stemmer på repræsentantskabsmødet. UAS Sport Danmark har ligeledes opnået stor lydhørhed hos Modelflyvning Danmark, i og med at det faktisk er Modelflyvning Danmark selv der ønskede stiftelsen i begyndelsen.

Siden stiftelsen af UAS Sport Danmark har bestyrelserne i foreningen arbejdet med forskellige tiltag for specielt dronesporten. Allerede i 2015 blev første dronerace således afholdt og siden da har UAS Sport Danmark være koordinator og arrangør af til sammen tre Danmarksmesterskaber og i alt 6 afdelinger heraf. Senest afholdte UAS Sport Danmark Danmarksmesterskab hos Valdemars Slot i 2017.

UAS Sport Danmark fungerer som den samlede stemme fra miljøet og det er derfor vigtigt at der er engagement og ønske om at gøre brug af organisationen. Det er her alle landets piloter har mulighed for at blive hørt og være i stand til at løfte i flok. UAS Sport Danmark har gennem tiden søgt om tilskud hos Modelflyvning Danmark og har på den måde i dag adgang til alt fra flag/gates til tidstagning, video receivers, DVR optager samt meget mere udstyr.

Hvordan er fremtiden for UAS Sport Danmark?

Fremtiden for UAS Sport Danmark ser lige nu lidt uklar ud. Bestyrelsen i UAS Sport Danmark har de seneste år oplevet en utilfredshed med arbejdet og en manglende interesse for organisationen. I foreningen ligger der en mængde arbejde og et tidsforbrug fra bestyrelsesmedlemmerne. For at en forening kan fungere på korrekt vis, er det vigtigt at der er opbakning fra medlemmer og ikke mindst det miljø foreningen arbejder indenfor.

Vi ønsker derfor at benytte denne generalforsamling til først og fremmest at høre om interessen for UAS Sport Danmarks tilstedeværelse. Dernæst ønsker vi at opnå større interesse fra miljøet, hvis foreningen skal bestå. Det vil i praksis betyde at vi til generalforsamlingen skal stemme om foreningens eksistens. Rent formelt kan det ikke lade sig gøre at nedlægge foreningen til denne generalforsamling, da dette skal ske ved en generalforsamling, der specifikt er indkaldt til dette. Alligevel ønsker vi at stemme om det, så vi i bestyrelsen har en idé om miljøets ønsker.

Skal foreningen fortsætte sin gang, kræver det derudover at vi finder mellem et og tre bestyrelsesmedlemmer der ønsker at træde ind i bestyrelsen og aktivt arbejde for sporten.

Bliver foreningen nedlagt, vil der skulle tages stilling til afholdelsen af DM 2018. Hvordan, hvor og hvem skal afholde DM, hvis det skal afholdes. Forbliver foreningen med at eksistere, vil der til DM blive nedsat en arbejdsgruppe der skal stå for planlægningen og afviklingen af DM i 2018.

Hvordan deltager jeg?

Generalforsamlingen vil foregå den 22. februar 2018 klokken 19.00 på online på Discord.

I år har vi valgt at afholde generalforsamlingen for UAS Sport Danmark online. Dette er valgt for at opnå størst mulig tilslutning fra alle medlemmer. Vi håber derfor at flest mulige vil deltage.

For at deltage på generalforsamlingen er det vigtigt at du er medlem af UAS Sport Danmark. Medlemsskabet er 100% gratis og kræver kun at du er medlem af Modelflyvning Danmark. Udover at melde dig ind i foreningen kan du gå til Modelflyvning Danmarks selvbetjeningsområde og sætte foreningen som primær klub. På denne måde angiver du at du ønsker at give din stemme til foreningen.

Du kan melde dig ind i foreningen på dette link 100% gratis. Er du i tvivl om du er medlem kan du blot sende indmeldelsen igen.

Du kan deltage på generalforsamlingen på Discord. Du behøver ikke konto, men det kan være en god ide.

Du åbner Discord og forbinder til rummet ved at trykke på følgende link: https://discord.gg/STf5Vrs

Når du er logget ind, skal du som det første skrive dit OY nummer i chatten Generalforsamling.

Enkelte bestyrelsesmedlemmer vil være online på Discord en time før, så du kan teste og sørge for at dit udstyr er 100% i orden. Det kan være en god ide at have mikrofon klar, men er ikke et must. Som udgangspunkt kan deltagere ikke tale, men kan tildeles taletid ved diskussion.

Generalforsamlingen 22. februar 2018

Vi har i år tre bestyrelsesmedlemmer på valg, hvoraf den ene er fungerende formand.

Følgende personer er på valg:

Peter Skotte (Formand)
Martin Bjørnskov (Sekretær)
Rudi Christensen
Rahmat Baharlooie (Suppleant)

Rudi Christensen modtager ikke genvalg og Peter Skotte ønsker at træde tilbage som formand.

Tilbage i bestyrelsen vil således sidde:

Lars Kruse Jensen
Anders Kjærsgaard

Alle bestyrelsesmedlemmer (nye og gamle) er parate til at træde tilbage og lade nye kræfter komme til, hvis dette må være ønsket fra generalforsamlingen. Hold dig derfor ikke tilbage, hvis du kunne overveje en post i bestyrelsen. Der er stor brug for nye kræfter.

Dette års generalforsamling vil forløbe som følger:

  1. Valg af mødeleder og mødesekretær
  2. Aflæggelse af årsberetning v. formanden (Peter Skotte)
  3. Skal UAS Sport Danmark fortsat bestå?
  4. Behandling af anmeldte forslag
  5. Valg af formand (Peter Skotte modtager ikke genvalg)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant (2 pladser, Rudi Christensen modtager ikke genvalg)
  7. Afvikling af dette års Danish Drone Nationals
  8. Eventuelt

Indkomne forslag skal sendes til sekretaer@uas-sport.dk senest 8. februar 2018.

Ved spørgsmål kan Martin kontaktes på sekretaer@uas-sport.dk eller mobil 31 240 248.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *