Indkaldelse til generalforsamling 2017

Medlemmer af UAS Sport Danmark indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling vil forløbe jævnfør UAS Sport Danmarks vedtægter §10.

Vedtægterne kan findes her.

Vi har i år to bestyrelsesmedlemmer på valg, Lars Kruse Jensen og Niels Erik Kristensen. Niels Erik Kristensen genopstiller ikke.

Dette års generalforsamling vil forløbe som følger:

  1. Valg af mødeleder og mødesekretær
  2. Aflæggelse af årsberetning v. formanden (Peter Skotte)
  3. Behandling af anmeldte forslag
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant (2 pladser, Niels Erik genopstiller ikke)
  5. Afvikling af dette års Danish Drone Nationals
  6. Eventuelt

Indkomne forslag skal sendes til sekretaer@uas-sport.dk senest 4. februar 2017.

UAS Testcenter Danmark har igen i år været så flinke at lade os benytte deres faciliteter på midtfyn. Det er derfor her dette års generalforsamling vil blive afholdt.

Adressen på testcentret er: Lufthavnvej 151, 5270 Odense N.

Generalforsamling 2017 Final

Tilmelding til sekretær Martin Bjørnskov på sekretaer@uas-sport.dk. S.U. 12. februar 2017.

Ved spørgsmål kan Martin kontaktes på sekretaer@uas-sport.dk eller mobil 31 240 248.

Download PDF udgave af invitationen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *