Indkaldelse til generalforsamling 2017

Medlemmer af UAS Sport Danmark indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling vil forløbe jævnfør UAS Sport Danmarks vedtægter §10. Vedtægterne kan findes her. Vi har i år to bestyrelsesmedlemmer på valg, Lars Kruse Jensen og Niels Erik Kristensen. Niels Erik Kristensen genopstiller ikke. Dette års generalforsamling vil forløbe som følger: Valg af mødeleder[…]